Zajęcia korekcyjno kompensacyjne

Albert Einstein, Thomas Edison, Tom Cruise… Co mają wspólnego ze sobą żyjący w różnych epokach wynalazca, naukowiec i aktor? Otóż bardzo wiele. To genialni dyslektycy, którym dysfunkcja nie przeszkodziła w realizowaniu swoich pasji i osiągnięciu życiowych celów.

Zajęciach  korekcyjno-kompensacyjne przeznaczone są dla uczniów ze stwierdzoną dysleksją. Prowadzone są w małych grupach.  

Ich celem jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia w zakresie analizy i syntezy wzrokowej, słuchowej, pamięci wzrokowo-słuchowej, koncentracji uwagi i spostrzegawczo-ści, sprawności grafomotorycznej, umiejętności wybierania najistotniejszych informacji z tekstu, czytania ze zrozumieniem, czytania celowego.

Zajęcia prowadzone przez panią J. Sienkiewicz odbywają się w poniedziałek i czwartek od godz. 15.45 do godz. 16.45., środę od godz. 14.55 do godz. 15.55