Rekrutacja

Dyrektor Gimnazjum Nr 10 przekazuje informacje dotyczące rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2016 / 2017:

  • harmonogram rekrutacji
  • kryteria rekrutacji


Podstawa prawna:

  • USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
    (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. 2015 poz.1942)
  • Zarządzenie Nr 17/2016 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 marca 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017
  • Uchwała Nr XV/362/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia zasad kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin


W roku szkolnym 2016/2017 planuje się utworzenie 5 oddziałów klas pierwszych.


Harmonogram czynności kandydata
związany z przyjęciem do klasy pierwszej gimnazjum

rok szkolny 2016/2017

 

KRYTERIA REKRUTACYJNE

 

INFORMATOR DLA KANDYDATA